Reconnect
Resonate
Regenerate


Vi ønsker at skabe en verden, vi er skabt til at leve i.
Vi ønsker at virke i balance med vores naturlige levested,
andre mennesker, arter, kulturer og civilisationer.

Det er ægte bæredygtighed.
Derfor arbejder vi arbejder regenerativ transformation og praksis.
Ønsker du også at skabe reel bæredygtig forandring?

Så tag fat i os.

Vi har skabt en verden, der ikke længere er til at leve i...


Vi har skabt vores vestlige verden ud fra et verdensbillede, hvor mennesket er hævet over alt andet, hvor ressourcer skal udvindes og udnyttes, hastigheden skal øges og den stærkeste skal vinde. 

Vi har skabt et billede af en verden i vækst. 

Men ingen art, kultur eller civilisation har nogensinde udviklet sig eksponentielt uden at gå under til sidst. 

Vi tager mere, end vi giver. På alle planer. Og det holder ikke i længden.

Dagligt oplever vi, at sprækkerne i vores verdensbillede bliver flere og at de bliver større.


Og vi længes.

Vi længes efter sammenhæng, forbundethed og livskraft. 

Vi længes efter at gøre mere godt frem for at skade mindre.

Efter at samarbejde frem for at konkurrere.

Efter at være en del af noget større, spirer, blomstrer og gror til gavn for flere end os selv.


Heldigvis står midt i et paradigmeskifte eller mere poetisk mellem verdenssyn. 

Regeneration er et verdenssyn der gør sprækker til muligheder.

Regeneration betyder at genopbygge levende systemer, og regenerativ praksis betyder, at vi mennesker genindtræder i de mange levende systemer,vi er en del af. Regeneration er et grundlæggende opgør med vores verdensbillede som adskilte fra og hævet over jordens levende systemer. Det er et helt nyt verdensbillede, hvor alt liv sættes i centrum.


Vores nye verdensbillede skal inspireres af naturens levende systemer og vores egen dybe regenerative historie og visdom.

Regeneration er både praktisk, kulturelt og filosofisk. Og ja, det er også udfordrende, men det er grundlæggende livgivende og dybt transformerende. Big time.

 

"Regeneration is not a magic bullet. It's not a certification, it's not a standard. It is a pathway. It is a purpose. It is a direction. It means putting life at the center of every act and decision, every policy and process…"

Paul Hawken, forfatter og miljøforkæmper

REGENERATION - vejen til det fælles bedste

Regeneration bliver ofte beskrevet som bæredygtighed version 2.0

Men regeneration er meget mere end bæredygtighed.

Hvor bæredygtighed beskriver hvordan systemer opretholder status quo, så beskriver regeneration genopbygningen af levende systemer, der kan udvikle sig over tid.


I et regenerativt system er de enkelte dele forbundne, og internt afhængige så de enkelte dele/aktører kan trives og udvikles for det fælles bedste. I et regenerativt system kan en aktør ikke udvikle sig på de andres eller bekostning af det fælles bedste uden at gå under til sidst.

I længden er det derfor kun regenerative systemer, som er bæredygtige. Hvad enten det er vores økonomiske modeller, vores samfund, produktion, forbrug, uddannelse, bosætning mm. så skal de alle betragtes som
levende, regenerative systemer.


For at kunne genopbygge vores liv og samfund regenerativt er det en forudsætning, at:

 1. Alt og alle er en del af og afhængige af en større helhed, et levende system.
 2. Systemets enkelte dele kun kan trives, hvis systemets øvrige elementer trives derved.
 3. Systemer er dynamiske og udvikler sig over tid. Regenerative systemer udvikler sig til det fælles bedre, degenerative systemer udvikler sig til det fælles værre. 
 4. Det regenerative systems enkelte dele kun kan gro, hvis det er til systemets fælles bedste.
  Og at noget må dø for at andet kan leve.


Det betyder at vi skal turde tage et opgør med stort set alt hvad vi har lært om vores væren i den moderne verden. Se figur til højre. 


Som den regenerative thought leader Daniel Christian Wahl formulerer det:


"The pressing social, economic and ecological challenges humanity faces at this point in human history, will not be solved by technological fixes, a free market economy, or accelerated biological evolution. The only way to effectively respond to these challenges and problems is through cultural transformation and the associated change in consciousness and worldview." (Artikel fra Medium 2019)

Det kalder på nytænkende ledere, som erkender at kun ved at anerkende de levende systemers præmis, kan vi give mere tilbage, end vi tager. Og det gælder både som individ og organisation

ONE-2-ONE  FOR EXECUTIVES

Om det nye verdensbillede: regenerativ transformation


På skuldrene af førende regenerative tænkere som John Fullerton, Daniel Christian Wahl, Nora Bateson, Laura Storm samt egne studier, tilbyder vi skræddersyede ONE-2-ONE forløb for ledere der ønsker at udforske forandring ud fra et regenerativt verdensbillede.

Formålet med forløbene er at introducere dig til det regenerative verdensbillede og sammen at dykke ned de regenerative præmisser og principper for at udforske, hvad de kan betyde for dig og jeres virke og virkelighed som organisation eller virksomhed.

Vi går i dybden og vi er ikke bange for skiftende flyvehøjde. Der skal være plads til de helt store spørgsmål, uden at
der med det samme skal findes et svar. Derfor underlægger vores sessioner de samme regler for fuld diskretion
som i traditionelle coachingforløb.  

Forløbene består typisk af 6-8 sessioner af 1,5-2 timers varighed bestående af forberedt oplæg med efterfølgende åben diskussion med et undersøgende afsæt. Oplæggene indeholder essensen af de væsentlige koncepter og ideer for hvert tema. Du får naturligvis stillet materialet til rådighed.


Temaerne er f.eks.: 

 • Hvordan kom vi så vidt: Hvad mener vi egentlig når vi siger at mere af det samme ikke længere er nok og
  tager nogle eksemplariske dyk ned til problemets rod i en fælles undersøgelse af karakteren af det,
  vi kommer til at tage et opgør med.
 • Hvad indebærer det regenerative verdenssyn:  Hvad kendetegner det? Og hvad er forskellen mellem
  bæredygtig vs. regenerativ
  ?
 • Regenerativ økonomi: baggrund, principper og hvordan disse viser vejen til både velstand og mere bæredygtighed.
 • Virksomhedens fremtidige rolle: hvad karakteriserer regenerative organisationer og hvordan er de designet til at skabe ægte velstand for interessenter, medarbejdere, investorer og planeten?
 • Regenerativ ledelse: hvad kendetegner regenerativt lederskab og hvordan handler det om mere end indre bæredygtighed? Og hvordan finder vi inspiration i gamle visdomstraditioner?
 • Hvad indebærer den regenerative tilgang i sin konsekvens: Hvad skal vi udvikle og hvad skal vi turde afvikle?

PRACTICE Lab for teams

Her udforsker, praktiserer, eksperimenterer og diskuterer vi det nye verdensbillede regenerative principper og sætter dem i spil i forhold til alt fra eksistentielle spørgsmål til hverdagsudfordringer fra hjem, liv og arbejde.

Vores PRACTICE Lab holder rummet for både praktiske løsninger under overskriften
Powerful things to know, Powerful things to do, men også for den mere abstrakte eller eksistentielle
diskussion
 om længsel og opgør.


Fælles for alle formater, metoder og steder er at de sammen skal fremme en dybere bevidsthed og indsigt i,
hvad der sker og hvad det betyder, når vi går ind i det regenerative paradigme.


Vi er i skoven, ved langdyssen eller foran kaminen alt efter hvad der hjælper os videre i den
regenerative forståelse og praksis

Vi er

Marianne With

Jge har en Master of Science i økonomisk historie fra London School of Economics,  
læst historie og filosofi i Tyskland og European Studie ved London University.
Efter mange år udenlands i London, Stockholm og Berlin vender jeg  2019 tilbage
til København med min datter.

Jeg arbejder med at hjælpe virksomheder og organisationer samle sig om et fælles formål og strategy samt en klar etik for at opbygge formålsdrevet organisationer til gavn for mennesker og planet.

Det gør jeg, fordi jeg tror virksomhederne er væsentlige aktører i det paradigmeskift vi er midt i, og som helst skulle være hen mod det regenerative. At jeg kan det, har jeg mange at takke for – ikke mindst John Fullerton og Capital Institute for deres kursus i Regenerativ Økonomi og  Buttefly School af Axa Climate om Regenerativ Business.

Læs mere her: https://www.linkedin.com/in/marianne-with/


Mette Hvid Brockmann

Jeg er oprindeligt uddannet cand.scient.adm med speciale i offentlig driftsøkonomi.

Jeg har arbejdet 15 sjove år i dansk teater som producent og direktør. I 2008 forlod jeg teatret for at arbejde med tværfaglig, bæredygtig udvikling. Det førte mig i 2015 til FN’s verdensmål og til stiftelsen af Nordic Bildung i 2017, hvor vores fokus lå på den dannelse, der skal føre til substantiel bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
I dag bruger jeg størstedelen af min tid på vores regenerative mikroskovlandbrug
ved Havnsø i Nordvestsjælland (https://www.brockhoejgaard.dk/), på en række bestyrelsesposter indenfor kultur, miljø og politik samt på at udbrede den
regenerative forståelse og praksis.

Læs mere her: https://www.linkedin.com/in/mettehvidbrockmann/

Kontakt os

Tag endelig fat i os, hvis du er nysgerrig på regeneration og genre vil udforske hvordan vi kan være i verden og tjene livet.